Boreal Yachting er medlem av AECO (Association of Arctic Expeditions Cruise Operators) og vi følger til enhver tid de råd og veiledninger som her gis. AECO gir ukentlig informasjon om endringer i Covid-19 situasjonen i Norge og på Svalbard.

I denne sammenheng skal vi kun nevne de viktigste praktiske forholdsregler vi tar

  1. Forhindre smitte av gjester og mannskap. Personer som ikke er helt friske eller har mistanke om sykdom kan ikke delta
  2. Hygiene. Før og under turen er det igangsatt spesielle vask og desinfeksjon prosedyrer.
  3. Mistanke om utbrudd om bord. I dette tilfelle kontakter vi lokale smittevern myndigheter og blir enige om å gå til egnet havn og blir liggende der i karantene inntil testing avklarer situasjonen. Ved negativ Covid-19 tester kan båten fortsette. Ved påvist smitte blir mest sannsynlig mannskap og gjester satt i karantene og turen må dessverre avsluttes
  4. Kreves det tester før ombordstigning? Situasjonen i Norge er i øyeblikket labil og gitt situasjonen før seiling tidspunktet kan den tilsi at vi ønsker at alle om bord (inkludert Boreal Yachting personell) gjennomfører en Covid-19 test mindre enn 24 timer før seiling tidspunktet. Tromsø har for tiden gode testfasiliteter for dette.

Vi synes alle dette er en lei situasjon, men med felles anstrengelse og gode rutiner får vi dette til sammen!